(EN) Danh sách các trung tâm vùng bị rút giấy phép hoạt động

06/06/2017 / Trong danh mục Tin tức

 

Chương trình đầu tư định cư, USCIS có thể sẽ chấm dứt sự tham gia của một trung tâm vùng vì sự thiếu sót của trung tâm này:

  • Hàng năm mẫu đơn I-924A được gửi đi dựa trên sự tích luỹ hoặc theo yêu cầu từ USCIS để cho thấy rằng đủ điều kiện được tiếp tục đầu tư; hoặc
  • Thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng theo như đã được yêu cầu.

Các nhà đầu tư có thể không thể sử dụng vốn đầu tư để đầu tư vào một trung tâm khư vực đã chấm dứt đầu tư, đây như một cơ sở để thiết lập điều kiện cho tình trạng nhập cư theo chương trình đầu tư định cư.

danh-sach-cac-trung-tam-vung-bi-rut-giay-phep-hoat-dong

Dưới đây là danh sách các trung tâm khu vực chương trình EB-5 đã bị chấm dứt đầu tư trong chương trình đầu tư định cư. Các trung tâm này đã không còn xuất hiện trong danh sách các trung tâm khu vực đã được phê duyệt.

USCIS đã loại bỏ 15 trung tâm địa phương vào ngày 9 tháng 1 năm 2015

danh-sach-cac-trung-tam-vung-bi-rut-giay-phep-hoat-dong1

Dấu “*” bên cạnh tên của một trung tâm địa phương cho thấy trung tâm địa phương này hiện tại đang đưa ra quyết định kháng cáo đến văn phòng kháng cáo hành chính USCIS.

Các trung tâm khu vực đã được xoá bỏ từ chương trình EB-5 có thể không thu hút, tạo ra hoặc thúc đẩy các nhà đầu tư hoặc đầu tư cho bất cứ dự án nào liên quan đến EB-5, hoặc tham gia vào các chương trình đầu tư nhập cư khác.

Lưu ý: Trang này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. USCIS có kế hoạch cập nhật định kỳ trang này, nhưng không đòi hỏi việc cập nhật danh sách các trung tâm khu vực, đã hoàn tất kịp thời hoặc chính xác, trong việc chấm dứt đầu tư. Bất kỳ lợi ích hoặc sự tín nhiệm nào trên thông tin này đều được cung cấp đúng với nguy cơ rũi ro của các bạn. Để biết thêm thông tin xin vui lòng xem tại trang website của USCIS.

Trang thông tin này không đại diện cho một loại hình thông báo hay tư vấn pháp lý nào. Các nhà đầu tư tiềm năng phải thường xuyên cập nhật, nghiên cứu và tham khảo ý kiến của chuyên gia tài chính, trước khi đưa ra bất cứ quyết định đầu tư nào. Muốn biết thêm thông tin vui lòng vào website investor.go.

Để xem lại các thông tin đã được cập nhật trên trang này, các bạn có thể tìm trên website của USCIS theo địa chỉ [email protected] hoặc các bạn cũng có thể gửi thông tin theo địa chỉ bên dưới.

  • USCIS Headquarter, immigrant investor Program
  • 131 M Street NE; Mailstop 2235
  • Washington, DC 20529
Nguồn: uscis.gov

ĐẦU TRANG